Bombola_bot

Discord bot do sprawdzania ceny pizzy w pizzeri Bombola. Umieszczony jest na platformie Heroku, dzięki czemu działa 24/7.

Commands List

Info: Jako command_prefix używany jest !

Komenda Co robi
!cena Aktualna cena pizzy w bomboli.
!czas czas od ostatniej zmiany ceny bomboli.
!dostawa Aktualna cena dostawy.
!recenja Generowana recenzja.
!szymek Zadzwoń do Szymka na telefon.
!tekst Wiadomość generowana z łańcuchu Markova.

GitHub

https://github.com/Paszymaja/Bombola_bot