Object Detection with YOLOv3

Bu projede YOLOv3-608 modeli kullanılmıştır.

Requirements

  • Python 3.8
  • OpenCV
  • Numpy

Documentation

Yolo ile ilgili detaylı bilgilere bu link üzerinden erişebilirsiniz.

Yolov3 modelinin import edilmesi için aşağıdaki dosyalar indirilerek YOLO/Model/ klasörünün içine eklenmelidir.

YOLOv3-608 için cfg dosya linki

YOLOv3-608 için weights dosya linki

OpenCV ve Numpy kütüphanesi kurulumu için:

$ pip install opencv-python
 
$ pip install numpy

Örnek görüntü ve çıktısı

Görüntü

streets5

Yolov3 ile Çıktı

çıktı (8)

GitHub

View Github