QR code tools

Đây là chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình python và chưa được build thành file có đuôi “.exe” để chạy trên windows. Vì thế cần tải python về, cụ thể các bước tải như sau:

  • Lên trang chủ: python.org để tải
  • Chọn phần Downloads
  • Chọn Downloads for (windows hoặc macOS) [Bản mới nhất hiện tại đang là 3.10.1]
  • Bật file setup, nhấn add python to path (ở dòng góc dưới cùng)
  • Nhấp đúp vào file có tên AIO.py
  • Nếu làm theo cách trên không được, liên hệ tôi bằng tài khoản facebook này: https://www.facebook.com/KhangPhungNN.
  • Lưu ý nhẹ: File hiện chưa được test trên hệ điều hành macOS. (thật ra là đang test mà lỗi quá :vv)

GitHub

View Github