Chào mọi người, đây là dự án mở nhằm giúp việc đọc được trở nên dễ dàng hơn.
Rất cảm ơn đội ngũ Zalo đã cung cấp hạ tầng để mình có thể tạo ra app này.

Hiện tại app đang còn một số lỗi sẽ được update trong các bản mới.

Vì đây sẵn là một mục nhỏ trong bài tập lớn của mình, sau khi xong thì mình chuyển từ console thành môi trường UI cho dễ dùng.
Mọi người dùng có ý thức nhé!

Mong mọi người ủng hộ!

Chân thành cảm ơn đội ngũ Zalo!

Cafe for me: 0905677464 (MoMo) – Trần Cao Minh Bách

Hướng dẫn sử dụng

1. Cài đặt các gói cần thiết:

pip install -r requirements.txt

python3 -m nltk.downloader ‘punkt’

2. Cài đặt ffmpeg

Linux:
sudo apt install ffmpeg

Mac:
brew install ffmpeg (cài homebrew trước nhé!)

3. Khởi chạy app

python3 t2sUI.py

UI Demo

GitHub

View Github