⭕️
کمک به افراد برای اداره هرچه فان تره گروه

📟
همه گروه های بزرگ نیاز به یه بات خفن دارن تا از گروه مراقبت کنه این بات کارش همینه سعی کرده فیچر خیلی از ربات های بنام رو تو خودش داشته باشه برای راهنمایی بهتر و فهم دقیق تر داکیومنت دووبکس مطالعه کنید

🎊
تمام ایده فیچر ها از بخش های زیادی اومده اما بخش زیادش از دولوپیکس : ربات مجموعه توسعه دهندگان


🤝
مشارکت

این پروژه تحت پروانه GPL نسخه 3 منتشر و نگه‌داری می‌شود و از این‌جهت، هرکسی می‌تواند در صورت نیاز اقدام به مشارکت برای اصلاح یا بهبود یا حتی اضافه کردن ویژگی های جدید به این پروژه کند، همچنین ایجاد فورک های مختلف از پروژه و توسعه پروژه در شاخه‌ای جدا، چه به‌صورت رایگان و چه به‌صورت تجاری، هیچگونه مانعی ندارد


🤝
ویژگی های مهم

  • warning
  • ban and unban
  • haskelhide
  • CAPTCHA
  • mute and unmute
  • promote to 3 acsess (sudo – co-sudoer – fSudo)
  • Code Runner (python , php)
  • voting system

GitHub

https://github.com/Mehranalam/DevBax-bot