RECOMMENDER SYSTEM MARKETING

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG DỮ LIỆU

1. Giới thiệu	
	- Tiki là một hệ sinh thái thương mại "all in one", trong đó có tiki.vn, là một website thương mại điện tự đứng top 2 của Vietnam và top 6 khu vực Đông Nam Á
	- Trên trang này đã triển khai nhiều tiện ích hỗ trợ nâng cao trải nghiệm người dùng và họ muốn xây dựng nhiều tiện ích hơn nữa.
	- Giả sử công ty này chưa triển khai Recommender System và bạn được yêu cầu triển khai hệ thống này, bạn sẽ làm gì?
	
2. Vi sao có dự án nào ?	
	- Xây dựng Recommendation System cho một hoặc một số nhóm hàng hóa trên tiki.vn giúp đề xuất và gợi ý cho người dùng/ khách hàng. => Xây dựng các mô hình đề xuất
	
3. Dữ liệu cung cấp	
	- Dữ liệu được cung cấp sẵn gồm có các tập tin: ProductRaw.csv, ReviewRaw.csv chứa thông tin sản phẩm, review và rating cho các sản phẩm thuộc các nhóm hàng hóa như Mobile_Tablet, TV_Audio, Laptop, Camera, Accessory
  1. Đặt ra yêu cầu với bài toán
    – Bài toán 1: Đề xuất người dùng với content – based filtering
    – Bài toán 2: Đề xuất người dùng với Collaborative filtering

image

image

image

image

GitHub

View Github