Synology Active Backup for Business API-NPP

Informació

 • Per executar el programa s’ha de tenir instalat el python versio 3 o mes.
 • Requeriments a requirements.txt.
 • Configuració de la base de dades a config/config.yaml
 • Logs de errors a errorLogs/*txt
 • El fitxer compilar.bat transforma el .py en .pyc que es mes eficient i rapid.
 • Executar amb opcio -h per veure mes opcions i funcionalitats.

Estructura de la base de dades

"nom" Nom identificatiu, no es pot repetir. SENSE ESPAIS!!!!

"user" Usuari amb permisos d'administrador al active backup

"password" Contrassenya del NAS

"url" Enllaç quickconnect amb la barra final

"cookie" Per aconseguir la cookie anar al Chrome(o similar) entrar al enllaç anterior i fer inspeccionar elemento; Una vegada alla anem a l'apartat de network clickem CONTROL+R cliquem al resultat que ens sortira i busquem on esta cookie

"pandoraID" El numero identificador que te el grup de pandora per exemple Splendid foods es 15

Ús

 • Executar el fitxer synology_API.py o synology_API.cpython-39.pyc amb les opcions adients. Llavors les dades es guardaran a dadesSynology.json i si la opcio de excel esta activada tambe es guardara a revisio_copies_seguretat_synology_vs1.xlsx

 • Opcions

 -h, --help      show this help message and exit
 -e, --excel      Guardar la informacio a un excel, per defecte esta desactivat
 -q, --quiet      Nomes mostra els errors i el missatge de acabada per pantalla.
 -f RUTA, --file RUTA Especificar el fitxer de excel a on guardar. Per defecte es
            revisio_copies_seguretat_synology_vs1.xlsx
 -v, --versio     Mostra la versio

Errors coneguts

 • Si dona error per algun motiu, en els logs et donara un codi, que llavors pots mirar a errorLogs/0codisErrors.txt per saber el seu significat.
 • A vegades peta la primera vegada el access al excel, si passa tornar a executar(recomanat fer-ho sempre).
 • Si s’interumpeix a mitges el excel pot quedar corromput, pero al borrar-lo i executar-ho una altre vegada s’arregla.

Proximament:

 1. Afegir support per altres bases de dades a part de mysql